ส่วนประกอบ

Colligi Collagen TriPeptide + Vitamin C

ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 ช้อนตวง

Hydrolyzed Fish Collagen TriPeptide 5000 mg. Ascorbic Acid (Vitamin C) 30 mg. Total 5,030 mg. x 22 ช้อนตวง 110,660 mg

colligi collagen ส่วนประกอบ